5.jpg

室長:
Tseng Man Ching

 

副室長:  (成功教練)

亮儒   珮甄   偉雄  御宏  健忠  新麟  振宏 玉涵   孟桓

Tseng Man Ching      直推 64     直推群:299位     鑽石領袖  Diamond Leader

 

成員

成功教練群

Lim soon siang   偉雄      27 會員32直推群gold.jpg

 

 

曾珮甄    19會員 23直推群  銀級領袖e.jpg

 

 

吳 亮儒 20 會員188直推群   銀級領袖e.jpg

藍御宏          25 會員171直推群

 

藍健忠9       會員146直推群

楊玉涵          9        會員122直推群
王 新麟   金級領袖gold.jpg   85會員102直推群

      蔡 孟桓                     14 會員


振宏 官           13會員14直推群


第12週記:(3/15~3/21)
#1 准會員 1758          會員157                        直推 P79
#2 准會員 3122        會員169                     直推 P11 新增准會員共有461位 朋友 新增到您的成功行列中了!

 

 

 

11  

 

 

最近成績

 

 

201310  

 

 

 

 

 


元月份C5B推薦准會員排行榜
王 新麟            864
輝哥                330
鄭 湘于           146
指南 曾             65
Sai fung Lee     27
陳 思菡              25
陳 韋仁               22
江順舟                13
Wong man hei     12
盧 聖仁                 11
PENG GUO QUAN    7
吳 聖忠                  5

12月份C5B推薦准會員排行榜

王新麟756
輝哥397
鄭 湘于114
蔡 孟桓 112
陳 思菡 89
曾指南 73
官振宏 32
陳 韋仁 18
Sai fung Lee 6
C5B夥伴推薦人數排行
11月份推薦准會員
輝哥318
王 新麟 642
鄭 湘于 101
陳 思菡 81
蔡 孟桓 67
振宏 官 51
指南 曾 44
阿雅 4
Wong man hei 4
范 瑞珍 3
洪淑玲 2

10月推薦准會員數:

王 新麟   535
輝哥 353    #一174 #二 177  
指南 曾  163
蔡 孟桓  107
鄭 湘于  57
陳 思菡  18
邱玉偉    6
蔡 昇展     5
Sai fung Lee  4
陳 俊豪     4
李 昀澤   2
Wong man hei  1
李 Samlai   1
江 宗奇    1
許 慈芳   1
莊 宏騰    1
梁 鎮傑   1  
王 明福   1
劉俊宏    1


C5B夥伴推薦人數排行

9 月推薦准會員數:
輝哥332
王 新麟 310
官振宏 166
曾指南 32
邱玉偉 32
蔡 孟桓 19
Wong man hei 11
楊玉涵 3
蔡 昇展 2
Sai fung Lee 2
Nick lee 1
Fang Tu 1
陳 怡廷 1
周 義雄 1
蘇 書祈 1

8月推薦准會員數

輝哥296 P  
Sai fung Lee  11P
Wong man hei   11
盧盈良  3
Ong Mike  1
Lim soon siang  27 P
王 新麟 467
振宏 官  275
楊玉涵  125
指南 曾  105
邱玉偉  82
宋柏緯 61
蔡 孟桓  11

7月推薦准會員數
#1 =414  #2= 628

輝哥246
Sai fung Lee 13
Wong man hei  4
Nick lee   1
蔡 昇展    1
盧盈良     1
鍾成政     1
Lim soon siang  12


振宏 官 142
王 新麟 139
楊玉涵 71
指南 曾 59
邱玉偉 24
宋柏緯   21


C5B夥伴推薦人數排行
6月推薦准會員數

輝哥 278
阿雅 30
Wong man hei 23
Brian Huang 5
鍾成政 5
蔡 昇展 2
Nick lee 1
何 根銀 1

6月推薦准會員數 (2)

王 新麟 48
指南 曾 20
建宏 蔡 13
振宏 官 6
卉禎 陳 1

5月推薦准會員數

輝哥 384
阿雅 41
Nick lee 10
Wong man hei 7
Brian Huang 5
子嫣 王 1
文禧 黃 1
何 根銀 1
蔡 昇展 1
5月推薦准會員數 (2)
振宏 官 44
王 新麟 38
建宏 蔡 19
指南 曾 16
楊玉涵 14
邱玉偉 4
卉禎 陳 2
羅 伊玲 1
陳 逸輿 1

維瑪網路創業家™頂尖領袖

太平洋夏季時間 2013年2月7日 上午 03:59:03 起2013-01

十二月的領袖

十一月月的領袖


太平洋夏季時間 2012年11月3日 下午 10:47:41 起


太平洋夏季時間 2012年10月16日 上午 04:01:37 起

 

維瑪網路創業家™頂尖領袖
十一月月的領袖


九月月的領袖

第39週


Cycle 1 – August 31 through September 6
    with  4 Members
Eighth Place      $120 to 王 新麟      with  3 Members

第38週


 


第36週

第34週

太平洋夏季時間 2012年8月24日 上午 07:17:28 起

第33週