5.jpg


室長:
Tseng Man Ching


 


副室長:  (成功教練)

亮儒   珮甄   偉雄  御宏  健忠  新麟  振宏 玉涵   孟桓


Tseng Man Ching      直推 62       直推群:259 位     鑽石領袖  Diamond Leader


 


成員


成功教練群


Lim soon siang   偉雄      27 會員32直推群gold.jpg


 


 


曾珮甄    19會員 23直推群  銀級領袖e.jpg


 


 


吳 亮儒 20 會員150直推群   銀級領袖e.jpg

藍御宏          25 會員129直推群


 


藍健忠9       會員105直推群

楊玉涵           8        會員85直推群
王 新麟   金級領袖gold.jpg    59會員64 直推群

      蔡 孟桓                     11 會員


振宏 官           13會員14直推群

第52週記:(12/21~12/27)

       #1 准會員 1684          會員67             新增M3直推 M2      直推 P63
#2 准會員 3233          會員145                               直推 P25

 

新增准會員共有394位 朋友 新增到您的成功行列中了! 


太棒了,光輝&滿卿夫婦!已經共有3947位 朋友 新增到您的成功行列中了!


 


最近成績C5B夥伴推薦人數排行
11月份推薦准會員
輝哥318
王 新麟 642
鄭 湘于 101
陳 思菡 81
蔡 孟桓 67
振宏 官 51
指南 曾 44
阿雅 4
Wong man hei 4
范 瑞珍 3
洪淑玲 2


10月推薦准會員數:


王 新麟   535
輝哥 353    #一174 #二 177  
指南 曾  163
蔡 孟桓  107
鄭 湘于  57
陳 思菡  18
邱玉偉    6
蔡 昇展     5
Sai fung Lee  4
陳 俊豪     4
李 昀澤   2
Wong man hei  1
李 Samlai   1
江 宗奇    1
許 慈芳   1
莊 宏騰    1
梁 鎮傑   1  
王 明福   1
劉俊宏    1


C5B夥伴推薦人數排行


9 月推薦准會員數:
輝哥332
王 新麟 310
官振宏 166
曾指南 32
邱玉偉 32
蔡 孟桓 19
Wong man hei 11
楊玉涵 3
蔡 昇展 2
Sai fung Lee 2
Nick lee 1
Fang Tu 1
陳 怡廷 1
周 義雄 1
蘇 書祈 1


8月推薦准會員數

輝哥296 P  
Sai fung Lee  11P
Wong man hei   11
盧盈良  3
Ong Mike  1
Lim soon siang  27 P
王 新麟 467
振宏 官  275
楊玉涵  125
指南 曾  105
邱玉偉  82
宋柏緯 61
蔡 孟桓  11

7月推薦准會員數
#1 =414  #2= 628

輝哥246
Sai fung Lee 13
Wong man hei  4
Nick lee   1
蔡 昇展    1
盧盈良     1
鍾成政     1
Lim soon siang  12


振宏 官 142
王 新麟 139
楊玉涵 71
指南 曾 59
邱玉偉 24
宋柏緯   21


C5B夥伴推薦人數排行
6月推薦准會員數

輝哥 278
阿雅 30
Wong man hei 23
Brian Huang 5
鍾成政 5
蔡 昇展 2
Nick lee 1
何 根銀 1

6月推薦准會員數 (2)

王 新麟 48
指南 曾 20
建宏 蔡 13
振宏 官 6
卉禎 陳 1

5月推薦准會員數

輝哥 384
阿雅 41
Nick lee 10
Wong man hei 7
Brian Huang 5
子嫣 王 1
文禧 黃 1
何 根銀 1
蔡 昇展 1
5月推薦准會員數 (2)
振宏 官 44
王 新麟 38
建宏 蔡 19
指南 曾 16
楊玉涵 14
邱玉偉 4
卉禎 陳 2
羅 伊玲 1
陳 逸輿 1

arrow
arrow
    全站熱搜

    無痛創業輝哥卿姐 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()